Friday, 27 April 2012

Dossier 5. Tu me passes un coup de fil?

DA 5,6


OB 4,1

All 7,7

AM 4,7

IP 7

AS 7,8

YY 6,6

No comments: