Monday, 6 June 2011

Línea única trilingüe a la Comunitat Valenciana.

Si voleu més informació sobre aquest pla vetllat per fer desaparéixer les línies en valencià, podeu llegir aquest article, publicat al periòdic El País: Las trampas del plurilingüismo.

To be continued...

1 comment:

Jovi said...

Són uns "TRAMPOSOS" amb majúscules,faran desapareixer el programa d'ensenyament que més bons resultats, cientificament provat, està donant, per imposar-ne un, que té tantes "excempcions" que acabarà per no complir-se.Realment es donarà l'assignatura de Valencià i la d'Anglés i la resta de l'ensenyament en Castellà.És sospiten interessos,"corruptes" darrere de tot açò. I què passarà amb els alumnes que en l'actualitat han iniciat la seua escolaritat en PEV?